Onderscheidingen

Door de lange historie van Hellas, zijn er veel onderscheidingen toegekend. Naast de Ereleden en Leden van Verdienste, kent de jaarvergadering van Hellas Utrecht ook (bijna) jaarlijks 4 waarderingsbekers toe aan mensen met een bijzondere verdienste voor de vereniging.

Ad van Campenbeker (wisselbeker)
toe te kennen door de Ad van Campencommissie
Voor een persoon die zich in het afgelopen jaar in breed verband als vrijwilliger voor de vereniging verdienstelijk heeft gemaakt en meer gedaan heeft dan op grond van zijn/haar functie verwacht kan worden.

Henk Truyens vriendschapsbeker (wisselbeker)

toe te kennen door Atletiekcommissie/bestuur

Voor een atleet die zich het afgelopen jaar ook buiten de wedstrijden verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging.

  

Harm Davidsebeker (geen wisselbeker)

toe te kennen door Recreatiecommissie/bestuur
Voor een persoon die zich in het afgelopen jaar het meest verdienstelijk heeft gemaakt voor de recreatiesport binnen de vereniging.

 

Triathlonbeker (met ingang van 2018) (wisselbeker)

toe te kennen door Triathloncommissie/bestuur

Voor een persoon die zich in het afgelopen jaar het meest verdienstelijk heeft gemaakt voor de Triathlonsport binnen de vereniging.

 

Kijk onder de verschillende knoppen voor een overzicht van de Ereleden  en Leden van Verdienste.