Beleidsstukken Hellas Utrecht

Hellas Utrecht heeft diverse beleidsstukken ontwikkeld die voor ieder lid van de vereniging van belang zijn. Hieronder treft u ze aan (scroll naar beneden voor de pdf versies van de documenten).

Statuten en Huishoudelijk Reglement: De Statuten zijn een soort handboek waarin beschreven is welke procedures er binnen Hellas Utrecht gelden, wie verantwoordelijk is voor welke zaken. En welke doelstellingen Hellas Utrecht heeft met de vereniging. Naast de Statuten heeft Hellas Utrecht ook een Huishoudelijk Reglement gemaakt. Daarin staan praktische, dagelijkse zaken beschreven.

Bestuursreglement: in het kader van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft het Algemeen Bestuur van Hellas ook een Bestuursreglement gemaakt. Hierin staan de afspraken genoemd die voor het Bestuur gelden.

Privacy Policy en Privacy verklaring: Op 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG bevat een aanscherping van de wettelijke privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Als vereniging moeten we duidelijkheid geven over welke gegevens we verzamelen, waarom en hoelang. In deze 2 documenten leest u er meer over.

Veiligheidsbeleid: in het Veiligheidsbeleid hebben we vastgelegd wat we willen regelen op dit gebied: bezorgd vooraf, en zorgzaam achteraf. Het Veiligheidsbeleid bestaat uit een aantal documenten. Hierin wordt de doelstelling, sportieve veiligheid en gezondheid, sporttechnische veiligheid, sociale-veiligheid en de borging van het Veiligheidsbeleid beschreven. Hieraan toegevoegd zijn de documenten over de rol van de VertrouwensContactPersonen, gedragsregels voor trainers, baanregels en het protocol van ongewenst gedrag beschikbaar gesteld.

Procedure nieuwe trainer/Bestuurslid/Commissielid: deze procedure beschrijft de stappen die gezet moeten worden bij een nieuwe trainer/bestuurs- of commissielid. 

Trainersbeleid: in het trainersbeleid heeft Hellas een paar uitgangspunten voor de rol van de trainer vastgelegd die niet zo afwijkend zijn van discipline tot discipline (atletiek, recreatie, triathlon), en van groep tot groep. Het Trainersbeleid zet de grote lijn uit waar alle groepen en hun trainers langs moeten handelen waar dit redelijkerwijs mogelijk is.

Topsportbeleid: Hellas heeft al in  2012 een Topsportbeleid opgetekend, waarbij sprake is van de oprichting van een “Leo Witvliet Topsportfonds Hellas". Het Topsportbeleid heeft Hellas-brede werking; dus over jeugd-/baan-/wegatletiek én triathlon.

Heeft u vragen over een van de documenten hieronder, stuur dan een email naar secretaris@hellasutrecht.nl

 

Downloads: