Contributie met ingang van 2e kwartaal 2023

De Algemene Vergadering heeft op 27 maart 2023 ingestemd met een verhoging van de contributie voor afdeling Atletiek. Hieronder staan de nieuwe bedragen.

Contributie vanaf 1 april 2023

  Contributie per kwartaal Bondscontributie  2024 - per jaar
Afdeling Atletiek
Pupillen € 55,00 € 27,00
Junioren  € 65,00 € 35,40
Senioren/Masters € 75,00 € 47,00
Wegatletiek € 52,50 € 47,00 / € 20,00 (zonder licentie)
Afdeling Recreatief Lopen
Recreatief Lopen € 30,00 € 20,00
Afdeling Triathlon
Triatleten € 44,00 € 49,00
Overig
Gezinscontributie € 180,00 afhankelijk van soort licenties

 Administratiekosten (éénmalig): 

  • Inschrijfgeld nieuwe leden:       € 15,00
  • Overschrijving nieuwe leden:   € 12,10

Bij Hellas kun je (een deel van) de Hellas contributie betalen met een U-Pas:

  • pupillen en CD-junioren: volledige kwartaal contributie kan van de U-pas worden afgeschreven, mits er voldoende saldo op de U-pas staat.
  • alle andere leden: 50% van de kwartaalcontributie kan van de U-pas worden afgeschreven, mits er voldoende saldo op de U-pas staat.

Is er onvoldoende saldo, dan zal de volledige kwartaalcontributie geïncasseerd worden van het opgegeven bankrekeningnummer.
De bondscontributie van de Atletiekunie en de Nederlandse Triathlonbond kunnen niet via de U-pas betaald worden.

Een andere mogelijkheid om sportdeelname voor kinderen tot 18 jaar mogelijk te maken is via het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Zie hier het artikel dat hierover eerder gepubliceerd is.