Algemeen Bestuur Hellas Utrecht

Het Algemeen Bestuur van Hellas Utrecht bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, één of meer algemeen bestuursleden en daarnaast een vertegenwoordiger van elke afdeling. Elke maand wordt er vergaderd, om en om op locatie of digitaal. Bij deze vergaderingen is ook het Verenigingsbureau aanwezig. Op de vergaderingen wordt o.a. overlegd over lopende zaken, beleid, financiën enz.

Voorzitter
Marion van den Wittenboer
voorzitter@hellasutrecht.nl 

Secretaris
vacature
secretaris@hellasutrecht.nl 

Penningmeester
Harma Woldhuis
penningmeester@hellasutrecht.nl  

Bestuurslid 
Geertjan Woltjes
GWoltjesBestuur@hellasutrecht.nl 

Bestuurslid 
Kristy van Beek
KvanbeekBestuur@hellasutrecht.nl 

Bestuurslid Topsport & Talent
vacature

Vertegenwoordiger Afd. Atletiek
Lars van der Meulen
voorzitterAtletiek@hellasutrecht.nl 

Vertegenwoordiger Afd. Recreatief Lopen
vacature
voorzitterRecreatie@hellasutrecht.nl 

Vertegenwoordiger Afd. Triathlon
Evelien van Leeuwen
voorzitter@hellastriathlon.nl 

Contact

Postadres:Hellas Utrecht
Postbus 14094
3508 SC Utrecht

Verenigingsbureau Hellas Utrecht
Het verenigingsbureau is te bereiken via: verenigingsbureau@hellasutrecht.nl

https://www.hellasutrecht.nl/userfiles//bestuur/52_karola_2.jpg     Karola Mulder, mail klik hier  tel.: 06-13169375 

Contactpersonen binnen Hellas

Vertrouwenscontact personen
Carolien Bouwman & Wil Spijker
vertrouwenscontactpersoon@hellasutrecht.nl

Ledenadministratie
Extern van Hellas

ledenadministratie@hellasutrecht.nl 

Clubkleding
Clubkledingcommissie afd. Atletiek en Recreatief Lopen
clubkleding@hellasutrecht.nl

Clubkledingcommissie afd. Triathlon
clubkleding@hellastriathlon.nl

Wedstrijd
Wedstrijd Organisatie Commissie (eigen wedstrijden)
wedstrijden@hellasutrecht.nl 

Jurycoördinator
Martine van Doeland
jury@hellasutrecht.nl 

Activiteiten
Commissie jeugd  - afd. Atletiek
hellasactiviteiten@gmail.com