Nieuws van de Ledenadministratie

Een van de taken van een vereniging is het voeren van een ledenadministratie. Het juist registreren van de leden is nodig om goed met de leden te kunnen communiceren en om de contributie te kunnen innen. De administratie geeft ook inzicht in de samenstelling van de vereniging. 

Het is daarom belangrijk dat de ledenadministratie altijd up-to-date is. Daarom hier een paar aandachtspunten voor alle leden.

 1. Wijziging persoonlijke gegevens:
  Via je persoonlijke pagina heb je toegang tot je eigen gegevens. Adres of telefoonnummer kun je hier zelf wijzigen. Zorg dat deze up-to-date zijn.
  Het bankrekeningnummer kun je niet zelf wijzigen. Je kunt gebruik maken van de overstapservice van je bank, of een mailtje sturen naar ledenadministratie@hellasutrecht.nl 
  N.B. Leden van afdeling Triathlon moeten wijzigingen in persoonlijke gegevens ook aanpassen in mijnTriathlon. Voor leden van afdeling Atletiek of Recreatief Lopen gaat dit automatisch.
 2. Beëindiging lidmaatschap
  Overweeg je om je lidmaatschap op te zeggen, doe dat dan uiterlijk 29 december. zodat de ledenadministratie de tijd heeft om een opzegging vóór 1 januari door te voeren. Voor afdeling Triathlon was de opzegdatum 30 november; we moeten afwachten hoe de NTB met afmeldingen gedurende de maand december omgaat.
  Het (bonds)lidmaatschap van zowel de Atletiekunie (AU) als de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) is namelijk een lidmaatschap dat wordt aangegaan tot wederopzegging en wordt automatisch verlengd per kalenderjaar. 
  Opzeggen van je lidmaatschap kan alleen via de knop "Beëindiging lidmaatschap" (persoonlijke pagina). Opzeggingen per email worden niet geaccepteerd. Zeg je op of na 1 januari, dan is Hellas helaas genoodzaakt om de bondscontributie voor 2022 ook nog in rekening te brengen, omdat zowel de AU als de NTB die ook aan Hellas in rekening brengt. 
  De ledenadministratie zorgt dat je lidmaatschap meteen ook bij de Atletiekunie en/of bij de Nederlandse Triathlon Bond wordt opgezegd.
 3. Privacy instellingen:
  Hellas Utrecht heeft een privacy policy waarin beschreven staat welke informatie wij van de leden vragen om een goede ledenadministratie te kunnen voeren. Op de persoonlijke pagina kunt u zelf instellen of uw gegevens bv. openbaar, voor ingelogde bezoekers, voor ingelogde groepsleden of gebruikers zichtbaar zijn. Wij raden iedereen aan om minimaal "ingelogde bezoekers" aan te vinken. Dat betekent dat een bestuurslid/trainer eerst moet inloggen om een telefoonnummer van een van de leden van zijn groep te zien. Hellas zal persoonlijke gegevens van leden nooit zonder toestemming aan exterrne partijen geven.
  Daarnaast kun je instellen welke gegevens ingelogde bezoekers kunnen zien. Realiseer je wel dat als je bv. een telefoonnummer blokkeert, dit dan ook geblokkeerd is voor ingelogde bezoekers. In geval van nood duurt het dan langer voor iemand bereikt kan worden. Misschien goed om de komende dagen deze instellingen nog eens te bekijken en evt. aan te passen.

Heb je algemene vragen over jouw lidmaatschap, stel ze dan aan ledenadministratie@hellasutrecht.nl (extern van Hellas); heb je vragen over bv. de privacy policy of de persoonlijke instellingen. stel ze dan aan managerverenigingsbureau@hellasutrecht.nl 

Nieuwsbrief Overzicht