Van het Algemeen Bestuur

Deze keer geen bijdrage van één van de leden van het Algemeen Bestuur, maar nog een terugblik (met de notulen) naar de Algemene Vergadering 2022, die op 28 maart werd gehouden in een van de vergaderzalen van de Vechtsebanen.

Gelukkig konden we deze keer weer fysiek bij elkaar komen en van die gelegenheid maakten veel Hellasleden (van alle 3 de afdelingen) gebruik! Vooraf en tijdens de pauzes vonden er geanimeerde gesprekken plaats tussen mensen die elkaar al lang niet gezien hadden.

Naast dit sociale deel, is er ook het serieuze deel, waarin het Algemeen Bestuur verantwoording aflegt aan de leden over het gevoerde beleid. Van dit deel worden ook notulen gemaakt. Die notulen zijn openbaar. Klik op deze link en kijk wat er allemaal besproken is.

Inmiddels begint het Algemeen Bestuur al weer met de voorbereidingen voor de Algemene Vergadering in 2023.

Nieuwsbrief Overzicht