Domtoren in Goud voor Fokke Mulder

Op 9 november heeft loco-burgemeester de Vries de Domtoren in Goud uitgereikt aan Fokke Mulder.

Fokke heeft de onderscheiding gekregen vanwege zijn jarenlange vrijwilligers activiteiten voor Hellas én voor zijn activiteiten als stadsgids in de gemeente Utrecht. Hieronder een greep uit de activiteiten waar Fokke bij Hellas bij betrokken is/is geweest:

  1. 7-loop: Fokke is meer dan 20 jaar betrokken geweest bij de organisatie van de 7-loop en was daarnaast ook betrokken bij het uitzetten van het parcours op de dag zelf en als voorfietser
  2. Jurylid: sinds 1988 is Fokke als jurylid actief bij de Hellas baan- en indoorwedstrijden. Hij ontbreekt bij bijna geen enkele wedstrijd. Zelfs nu, op hoge leeftijd, wil hij nog graag een deel van de dag als startcommissaris fungeren.
  3. Schoolatletiek: als jurylid is Fokke ook al heel veel jaren nauw betrokken geweest bij de Schoolatletiek: een competitie voor Utrechtse basisscholen waarin leerlingen van groep 7 en 8 kennismaken met atletiek. Deze vrijwilligerstaak heeft Fokke tot aan de corona-tijd jaarlijks gedurende 3-4 maanden elke vrijdag met veel plezier verricht.

Vanwege zijn vele verdiensten voor Hellas is Fokke is 2013 benoemd tot Lid van Verdienste. Nu komt daar nog een gemeentelijke blijk van waardering bij! Gefeliciteerd!!

De Domtoren in Goud is een blijk van waardering van de gemeente Utrecht voor mensen die zich langere tijd belangeloos hebben ingezet voor de stad en het vrijwilligerswerk.

Nieuws Overzicht