Van het Algemeen Bestuur

We hebben een fantastische zomer gehad en zelfs de nazomer is nog heerlijk.

Het derde kwartaal is nu ook bijna ten einde. Dat betekent dat er belangrijke besluiten moeten worden genomen. 

In de Algemene Vergadering hebben we het gehad over contributieverhoging. Volgens de begroting zouden we hard interen op onze reserves. We willen echter niet onze contributies verhogen als dat niet nodig is en zeker niet nu het normale leven ook al zoveel duurder is geworden. 

Daarom kijken we in oktober als (afdelings)bestuur naar de daadwerkelijke stand van zaken. We leggen alle uitgaves en inkomsten naast elkaar en aan de hand daarvan besluiten we of we daadwerkelijk in een ingelaste Algemene Vergadering een contributieverhoging aan jullie willen voorstellen. 

Daarnaast is deze periode ook bij uitstek geschikt om grotere zaken aan te pakken en met de aanbevelingen van de kascommissie aan de slag te gaan. Overigens, die kascommissie is nog op zoek naar een derde lid. Dus mail vooral als het je wat lijkt! (penningmeester@hellasutrecht.nl)

Hartelijke groet, 
Harma Woldhuis
Penningmeester Hellas Utrecht

Nieuwsbrief Overzicht