Clubkleding - wie wil helpen?

We krijgen de laatste weken veel vragen binnen over passessies voor de clubkleding. Het was gebruikelijk om die 2x per jaar te organiseren, in september en in februari.

Dit jaar lukt de september passessie niet, omdat er op dit moment geen commissie is die dit kan organiseren. De "commissie" bestond het afgelopen jaar maar uit één persoon en die persoon heeft helaas ook te kennen gegeven dat het naast het werk op dit moment te veel is voor één persoon. 

Er ligt een draaiboek, het "assortiment" is uitgezocht, er is paskleding. Wat we nu nodig hebben, zijn enkele ouders die dit op willen pakken. De tijdsinvestering is ca. 2x per jaar een paar uur voorbereiding en de pasavonden (tijdens de trainingen).

Aanmelden graag via verenigingsbureau@hellasutrecht.nl of bij Suus/Karola bij een van de trainingen.

Nieuwsbrief Overzicht