Kascommissie zoekt nog één extra lid

Een kascommissie bestaat uit 3 leden die maximaal 3 jaar zitting mogen hebben in deze commissie. Bij de Algemene Vergadering van 28 maart zijn twee leden afgetreden, omdat zij aan hun maximale termijn zaten. Eén lid blijft nog één jaar in de commissie. Tijdens de Algemene Vergadering heeft zich al een nieuw lid gemeld. We zijn dus op zoek naar een 3e lid van de kascommissie.

Ben je benieuwd naar de taken/rol van de kascommissie, lees dan snel verder.

De kascommissie van een vereniging is een speciale, onafhankelijke commissie die de boekhouding van de vereniging controleert. De belangrijkste taak is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester. Verder kan de kascommissie zich uitspreken over het gevoerde financiële beleid. De kascommissie leidt het hele jaar een sluimerend bestaan, en wordt pas in het voorjaar actief als de Algemene Vergadering (de jaarvergadering) er aan staat te komen.

Leden van het bestuur mogen geen zitting nemen in de commissie. Het bestuur is verplicht om de kascommissie inzage te geven in alle benodigde stukken.

Heb je affiniteit met cijfertjes en vind je het leuk om je op deze manier verdienstelijk te maken binnen Hellas Utrecht, stuur dan een mail naar verenigingsbureau@hellasutrecht.nl 

Nieuwsbrief Overzicht