Algemene Vergadering 28 maart 2022

Op maandag 28 maart 2022 zal de Algemene Vergadering van Hellas Utrecht plaatsvinden. Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen wordt het online of fysiek vergaderen. Dat zal in de volgende nieuwsbrief gecommuniceerd worden. 

Bent u benieuwd wat er tijdens de vorige Algemene Vergadering van 2021 allemaal besproken/besloten is, lees dan hier de notulen.

Voorafgaand aan de Algemene Vergadering zijn ook altijd de ledenraadplegingen van de 3 afdelingen.

  • Afdeling Recreatief Lopen heeft zijn ledenraadpleging in december gehouden.
  • De jaarlijkse ledenraadpleging van de afdeling Atletiek vindt plaats op maandag 14 februari a.s. om 19:30u, voor het 2e jaar digitaal via MS-teams. 
    Heb je nog niet aangemeld, doe dat dan snel via verenigingsbureau@hellasutrecht.nl?
    Leden die zich hebben aangemeld, ontvangen op zaterdag 12 februari een link om deel te nemen. Iedereen is van harte welkom om  mee te denken met het afdelingsbestuur. Graag tot 14 februari!

  • Afdeling Triathlon heeft zijn jaarlijkse ledenraadpleging op dinsdag 1 maart. Ook hier is het nog even spannend of de bijeenkomst fysiek in het paviljoen van de SVDU of digitaal zal plaatsvinden. De leden van afdeling Triathlon worden via de gebruikelijke communicatie kanalen op de hoogte gehouden. Noteer deze datum alvast in je agenda!
Nieuwsbrief Overzicht