Notulist voor vergaderingen Algemeen Bestuur

In het artikel "Communicatie, communicatie, communicatie" van de voorzitter van Hellas Utrecht heeft u al kunnen lezen dat het Algemeen Bestuur op zoek is naar een notulist. De notulist heeft tot taak het goed weergeven van wat is besproken tijdens de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Hieronder meer informatie.

Wat kost me dat aan tijd?
Het Algemeen Bestuur vergadert 1x per maand. Een vergadering duurt ca. 2 uur.
Uitwerken van het verslag en bijwerken van de actie- en besluitenlijst kost ook ca. 2 uur. Het is belangrijk dat het verslag kort na de vergadering wordt gefinaliseerd en rondgestuurd.
In totaal dus ca. 4 uur per maand.
Het Algemeen Bestuur vergadert om en om online of op locatie (tenzij de coronamaatregelen dit niet toestaan, dan ook online).

Heb ik speciale kennis, vaardigheden of opleiding nodig?
Nee, je hoeft geen speciale opleiding gevolgd te hebben. Belangrijk is dat je goed gesprekken kunt volgen en dat je datgene wat besproken is goed op papier kunt zetten. Want zonder de notulen is er geen bewijs van gemaakte afspraken.

Wat heb ik er zelf aan?
Je komt veel meer te weten over het reilen en zeilen van de vereniging en de onderwerpen waar het Algemeen Bestuur en de afdelingsbesturen mee bezig zijn. Je treedt daarnaast toe tot de groep kader- en commissieleden, die jaarlijks door het Bestuur in het zonnetje worden gezet. Ook leer je weer andere mensen kennen van de vereniging en ook op een heel andere manier. Want nu eens niet in sportkleding, maar in een "gewone" outfit. 

Als jij op deze manier ook je steentje wil bijdragen aan Hellas Utrecht, neem dan contact op met secretaris@hellasutrecht.nl.

Nieuwsbrief Overzicht