Topsportcommissie

Topsport en talentontwikkeling horen bij Hellas. Rob Druppers, Bert van Vlaanderen, Karin Ruckstuhl en Dafne Schippers zijn slechts enkele namen uit de lange lijst toppers die namens Hellas op internationaal niveau actief waren. Voor de huidige generatie toppers en talenten wordt jaarlijks in de Hellasbegroting een topsportbudget vrijgemaakt. Dit jaar is de topsportcommissie opgericht om het beleid rondom dat budget concretere vormen te laten aannemen. Naast kartrekker Harald Bust zijn in deze commissie de verschillende topsport/talentafdelingen vertegenwoordigd met Fred van Mook (wegatletiek), Jamie Meijer (triatlon) en Jurriaan Wouters (baanatletiek).

In deze eerste periode richten wij ons op het in kaart brengen van de topsport/talentengroepen en het pijlen van de wensen. Vanuit het topsportbudget kan financieel worden ondersteund in bijvoorbeeld de aanschaf van specifiek topsportmaterialen, (para)medisch voorzieningen als voeding en mental coaching, maar ook scholing en scouting.

Een greep uit de doelen waar het topsportbudget voor wordt ingezet:

- Jaarlijks ontvangen (inter)nationale talenten en toppers de Leo Witvliet atleetgebonden toelage om tegemoet te komen in sportgerelateerde kosten.

- Tijdens de tweejaarlijks wereldspeerwerpconferentie in Finland worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van speerwerpspecifieke materialen, trainingsleer, techniek gepresenteerd. Afgelopen november was Hellas met een kleine delegatie aanwezig.

- Met het krachthonk op Overvecht mogen wij ons als Hellas rijk rekenen. De wereld van de topsportmaterialen staat echter niet stil en zo wordt het krachthonk aan de lopende band geüpdatet.

Heb je een initiatief waarmee de topsportcommissie je mee zou kunnen helpen? Neem van contact op met een van ons.

Jurriaan Wouters – Baanatletiek
Jamie Meijer – Triathlon
Fred van Mook – Wegatletiek

Nieuwsbrief Overzicht