Investeringen contributie-overschot 2020

In 2020 had Hellas Utrecht een financieel overschot: door corona waren er minder trainingen en dat betekende minder trainerskosten en minder accommodatiekosten.

In de Algemene Vergadering van maart 2021 is daarom samen met de leden besloten tot teruggave van een kwartaal contributie. Leden van de afdeling Recreatief Lopen kregen allemaal  een kwartaal contributie terug. Van de afdelingen Atletiek en Triathlon konden leden kiezen om geen contributieteruggave te vragen maar in plaats daarvan de afdeling de gelegenheid te geven te investeren in nieuwe ontwikkelingen. Ongeveer 50% van de leden heeft de contributie niet teruggevraagd. 

We vinden het belangrijk om te melden wat er met dit geld gebeurt.

De afdeling Triathlon heeft zijn plannen gemaakt: de niet teruggevraagde contributie zal gebruikt worden voor extra zwemtraining op donderdag en de viering van het lustrum. Het afdelingsbestuur zal de leden van Hellas Triathlon hier verder over informeren.

De afdeling Atletiek neemt een definitieve beslissing voor besteding van het geld na afronding van het beleidsplan (eind november 2021). Leden van afdeling Atletiek worden hierover ook geïnformeerd door hun afdelingsbestuur.

Nieuwsbrief Overzicht