Van de voorzitter: Dertig jaar Hellas Triathlon

Onze triathlon-afdeling bestaat 30 jaar. Hoera! Van harte gefeliciteerd.

Voor de jubileumeditie van de BZ&T, het clubblad van Hellas Triathlon, schreef ik onderstaand stukje. Ik deel het graag met de hele vereniging.

Van UAV Hellas naar Hellas Utrecht

Van oorsprong is Hellas een atletiekvereniging. Toen ruim 30 jaar geleden een aantal triatleten bij het bestuur van Hellas aanklopten met het idee om een triathlonvereniging op te richten, was de volledige naam van de club Utrechtse Atletiekvereniging Hellas (U.A.V. Hellas).

Toen de triathlontak binnen Hellas al snel een succes bleek, is de naam van de vereniging officieel veranderd in Hellas Utrecht. Daarmee wilde het bestuur duidelijk maken dat Hellas niet meer een atletiekvereniging was, maar een vereniging met meerdere takken van sport.

De triathlonafdeling groeide en bloeide en bleek zeer goed in staat zijn eigen zaakjes te regelen. Een grote groep actieve leden zette een geoliede sportorganisatie neer met een eigen logo en clubkleuren, een eigen clubblad, een eigen trainersbestand, een groot aantal clubactiviteiten, en zo meer. De zelfstandigheid en voortvarendheid van Hellas Triathlon leidden wel eens tot spanningen met de rest van de vereniging en soms speelde de gedachte om af te splitsen en als eigen vereniging verder te gaan.

Gelukkig hebben we een goede balans gevonden in ruimte voor autonomie aan de ene kant en voordelen van samen op trekken aan de andere kant. Bij de laatste statutenwijziging (2018) zijn verantwoordelijkheden van het afdelingsbestuur en het algemeen bestuur vastgelegd en in de praktijk proberen we steeds om concrete en pragmatische afspraken te maken.

De organisatiekracht en ambities van Hellas Triathlon zijn een voorbeeld voor de andere afdelingen van Hellas en het is mooi om te zien dat Hellas Atletiek en Hellas Recreatief Lopen ook voorzichtig weer actiever worden.

Hellas Triathlon is dan wel de jongste spruit in de Hellas-familie, de afdeling is al lang volwassen en staat zijn mannetje. Hellas Utrecht is een sportvereniging, waar triathlon naast atletiek staat. Toch is de aanduiding van Hellas als atletiekvereniging hardnekkig. Kijk maar eens op Wikipedia.

Marion van den Wittenboer,
Voorzitter Hellas Utrecht

Nieuwsbrief Overzicht