Amaliapark - update

Atletiekbaan:

De atleten die op Amaliapark trainen, hebben het gemerkt. De baan is nog niet klaar. Het laatste bericht dat we van de gemeente kregen is dat ze hopen op oplevering op 11 oktober. We hopen dat deze datum ook daadwerkelijk gehaald gaat worden. Helaas kan Hellas hier weinig invloed op uitoefenen.

Ontmoetingsruimte:

Waar we hoopten dat de ontmoetingsruimte dit jaar nog gebouwd kon worden, is er ook op dit vlak vertraging. Het lijkt dat hier de beschikbaarheid van materialen de beperkende factor is. De bouw zal nu waarschijnlijk in april/mei 2022 plaatsvinden.

Calisthenicspark:

Voor het calisthenicspark is subsidie verleend vanuit het Initiatievenfonds, dus dat is goed nieuws. Er wordt nu gewacht op een vergunning vanuit de afdeling archeologie. Als die er is,  zal verder gegaan worden met de uitvoering/aanleg.

 

Nieuwsbrief Overzicht