Wil jij Looptrainer worden?

Meld je nu aan voor Assistent Looptrainer 2!

In september wordt er in Utrecht een Assistent Looptrainers 2 cursus georganiseerd. Deze cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten/workshops en vindt plaats op atletiekbaan Maarschalkerweerd. De opleiding assistent Looptrainer 2 leidt assistenten op die deeltaken van de trainer overnemen. Deelnemers moeten minimaal 15 jaar oud zijn. Verder zijn er geen instroomeisen aan deze opleiding verbonden. Het accent tijdens de opleiding ligt op het pedagogische en didactische deel en niet op techniek. Dat hoort bij de "vaste" trainer.

Inhoud: 

Vier workshops met 50% theorie (inclusief enkele filmpjes) en 50% praktijk. Voor elke workshop wordt je geacht de leerteksten/theorie/filmpjes bekeken te hebben. Deze gaan onder andere over:

  • Trainingsopbouw; warming-up en cooling-down; planmatig training geven
  • Achtergrond/motivatie van lopers; motorisch leren/indirect leren;
  • eLearning grensoverschrijdend gedrag; het geven van feedback
  • introductie trainingsmethoden

Opdrachten en praktijk:

Voor de workshops krijg je opdrachten mee om uit te voeren of voor te bereiden. De cursisten geven praktijktraining aan elkaar, aangevuld met voorbeelden van de cursusleider (b.v. over dynamische warming-up).

Cursusplaats en -data:

De workshops vinden plaats op atletiekbaan Maarschalkerweerd, Mytylweg 79 in Utrecht.

  • Zondag 12 september 2021: 10.00-14.00u - workshop 1
  • Zondag 26 september 2021: 10.00-14.00u - workshop 2
  • Zondag 7 november 2021: 10.00-14.00u - workshop 3
  • Zondag 21 november 2021: 10.00-13.00u - workshop 4

Wil jij Assistent Looptrainer worden? Of nog wat meer informatie ontvangen over deze cursus? Stuur dan een mail naar Karola - verenigingsmanager@hellasutrecht.nl.

Nieuwsbrief Overzicht