WBTR

Alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan een nieuwe wet, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Goed bestuur
De wet is gericht op verbetering van de kwaliteit van besturen van verenigingen en bevat regels over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat verenigingen schade oplopen door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten.

In het kader van deze nieuwe wet heeft het Algemeen Bestuur in de afgelopen maanden afspraken gemaakt met elkaar over ‘goed bestuur’ en hoe we daar in de dagelijkse praktijk invulling aan geven. Deze afspraken zijn o.a. vastgelegd in een (nieuw) Bestuursreglement. Dit is een aanvulling op de al bestaande Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Als gevolg van de WBTR zullen onze statuten op een paar punten aangepast moeten worden. Dat zullen we de komende tijd (binnen 5 jaar) regelen.
Het goede nieuws is dat Hellas klaar is voor het inwerking treden van de nieuwe wet op 1 juli!

Alle beleidsdocumenten van Hellas Utrecht kun je vinden op: www.hellasutrecht.nl > knop “Vereniging” > knop “Beleidsstukken”.

Nieuwsbrief Overzicht