Gezocht: notulist vergaderingen Algemeen Bestuur

Goed uitgewerkte notulen van vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn essentieel voor een goede verslaglegging van wat is besproken en van de gemaakte afspraken. Tot nu toe maken de bestuursleden de notulen bij toerbeurt. Dat is soms best lastig, omdat ze ook zelf deelnemen aan de vergadering. Het uitwerken van de notulen neemt ook weer tijd in beslag. Tijd die de bestuursleden, die ook vrijwilligers zijn, liever besteden aan het opvolgen van acties en opzetten/uitvoeren van beleid.

 

Daarom zoekt het Algemeen Bestuur voor haar bestuursvergaderingen een notulist (m/v).

Wat verwachten we van een notulist:

  • goed gesprekken kunnen volgen tijdens een vergadering en dat weergeven in een leesbaar verslag.
  • aanwezig zijn bij de vergaderingen van Algemeen Bestuur (1x per maand (3e maandag van elke maand)).

 

Vind je het leuk om op deze manier ook een steentje bij te dragen aan Hellas, spreek dan Suus of Karola van het Verenigingsbureau aan of een van de bestuursleden. Je kunt ook een email sturen naar Verenigingsbureau@hellasutrecht.nl

 

Nieuwsbrief Overzicht