Gezocht: vertrouwenscontactpersoon

Hellas wil een vereniging zijn waar iedereen met plezier en op een veilige manier zijn of haar sport kan beleven en beoefenen en/of training kan geven.

Als sportvereniging staan we ook midden in de samenleving. Daar waar in deze samenleving allerlei vormen van ongewenst gedrag voorkomen, zoals bijvoorbeeld pesten en discriminatie, zal dit bij ons niet veel anders zijn.

Ongewenste gedragingen kunnen het gevoel van plezier en veiligheid in belangrijke mate aantasten. Dit kan voor vervelende situaties en emoties zorgen.

In het kader van beleid rondom sociale veiligheid heeft Hellas Utrecht, net als veel andere sportverenigingen, twee VertrouwensContactPersonen (VCP) in 2015 aangesteld. De VCP’s zijn de plek waar:

  • vervelende situaties en emoties vertrouwelijk besproken kunnen worden en;
  • van waaruit initiatieven verwacht kunnen worden richting (de leden van) de vereniging om allerlei vormen van ongewenst gedrag aan de orde te stellen en waar mogelijk deze gedragingen tot oplossing te brengen/ te doen stoppen.

Een van de twee VCP’s van Hellas wil nu graag het stokje overdragen. Daarom zijn wij op zoek naar een man die deze belangrijke rol binnen de vereniging op zich wil nemen en samen met de andere VCP en het bestuur het Veiligheidsbeleid verder wil uitdragen.

Heb je interesse, lees dan eens het document “de rol van de Vertrouwens Contact Persoon” door en stuur een mail naar vertrouwenscontactpersoon@hellasutrecht.nl om je interesse kenbaar te maken of om evt. vragen te stellen.

Alvast bedankt namens de huidige VCP’s Carolien Bouwman en Bert Diependaal.

 

Nieuwsbrief Overzicht