Algemene vergadering 2021 & Geld-terug-actie

Op 29 maart jl. vond de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats. Voor het bestuur een belangrijk moment: we leggen verantwoording af aan de leden over het afgelopen jaar (vooral financieel) en presenteren plannen voor het komende jaar. Sinds de herstructurering van de vereniging (een jaar of 4 geleden), houdt eerst elke afdeling een ledenvergaderingen en vormt de Algemene Vergadering (AV) de afsluiter. Echt spannend is het dus niet, maar niet minder belangrijk.

Online AV

De AV werd dit jaar voor het eerst online gehouden. Vorig jaar was de vergadering nog fysiek geweest. Het was in de zomer geweest, toen alle corona-maatregelen nog wat soepeler waren. Een fysieke bijeenkomst zat er deze keer niet in. Je moet er maar zin in hebben om na een hele dag vol Teams- , Zoom- , en/of Google Meet-overleggen, ’s avonds nog een keer achter het scherm te kruipen voor een avondje Hellas-vergaderen. Dan wil je toch eigenlijk liever buiten een rondje hardlopen of fietsen. Gelukkig waren er toch ruim 40 leden aanwezig. Dank daarvoor. Het was een prettige vergadering, vond ik zelf. Goede inbreng van de leden en met name in de chat ook ruimte voor gezelligheid.  

Contributie terug?

Belangrijkste beslispunt van de vergadering was wat te doen met het financiële overschot van 2020. We hebben immers wel het hele jaar contributie geïnd, maar minder trainingen kunnen organiseren. Dat betekent minder trainerskosten en bovendien heeft de gemeente ons een deel van de accommodatiekosten kwijtgescholden. Er was dus geld over. Wat daarmee te doen?

In de ledenvergaderingen van de afdeling was alvast gepeild hoe hierover werd gedacht. Op basis daarvan heeft het bestuur voorgesteld om alle leden in de gelegenheid te stellen een kwartaal contributie terug te vragen. Dit voorstel is in de AV zonder tegenstemmen aangenomen.

Leden van de afdeling Recreatief Lopen krijgen het geld sowieso teruggestort.
Leden van de afdelingen Atletiek en Triathlon kunnen kiezen om het geld niet terug te vragen, zodat  de club kan investeren in nieuwe ontwikkelingen. Wil je contributie terug en heb je nog niJe hebt nog tot en met 30 april om het formulier in te vullen. et gereageerd op de mail hierover, doe dat dan snel. Als je wil dat het geld ten goede komt aan Hellas, dan hoef je niets te doen. Wel fijn als je het ons laat weten, als je een goed idee hebt om het geld aan te besteden. Vertel het aan het bestuur van je afdeling of mail naar mij via voorzitter@hellasutrecht.nl . We zullen laten weten hoe het uitpakt met de investeringen.

Marion van de Wittenboer,
voorzitter.

Nieuwsbrief Overzicht