Afdeling Atletiek: "kennismaking" en ledenraadpleging 1 maart 2021

In de vorige nieuwsbrief stelden we het atletiek afdelingsbestuur voor. De mannen (bestuursposities voor vrouwen of nog een man zijn beschikbaar 😊) hebben de lopende zaken inmiddels opgepakt en zijn zich nu aan het beraden op de plannen voor 2021.

Op 1 maart  van 19.30 – 21.00 uur vindt er een digitale kennismaking met de bestuursleden plaats.

Na een introductie van zichzelf zullen de bestuursleden je meenemen in de lopende zaken binnen het afdelingsbestuur, jullie mening vragen over zaken zoals bestemming van het overschot uit 2020 en jullie ideeën voor het betrekken van vrijwilligers.  

Onderstaand vinden jullie de agenda. Aanmelden, of een onderwerp aanmelden voor de agenda kan via lvdmeulenatletiek@hellasutrecht.nl, tot uiterlijk 28 februari. 

Voorlopige agenda 

  1. Opening 
  2. Voorstellen bestuursleden 
  3. Terugblik 2020 
  4. Resultaat 2020 
  5. Begroting 2021 
  6. Ideeën beleidsplan 2021 
  7. Vrijwilligers 
  8. W.v.t.t.k. 
  9. Rondvraag 
  10. Sluiting

Namens het afdelingsbestuur atletiek, graag tot maandag 1 maart! 

Nieuwsbrief Overzicht