Nieuwe bestuursleden afdeling Atletiek

Harald Bust en Håkon Mørk bestuurden al een tijdlang gezamenlijk de afdeling atletiek. Na hun roep om nieuw bloed hebben Ed Rinia en Lars van der Meulen het bestuur versterkt. Ed Rinia is al ruim 25 jaar lid van Hellas en kent de vereniging door en door. Lars van der Meulen heeft zich onlangs aangemeld als lid en kijkt nog met frisse ogen naar de club.

Met zijn vieren vormen ze komende tijd het afdelingsbestuur, waardoor afdeling atletiek zich nog beter kan gaan profileren en ontwikkelen. Komende tijd bepalen ze waar de focus op gelegd gaat worden en wie welke portefeuille voor zijn rekening neemt. We hebben de rollen voorlopig als volgt verdeeld:

Harald Bust (voorzitter a.i.)
Håkon Mørk (penningmeester)
Lars van der Meulen (secretaris)
Ed Rinia (algemeen bestuurslid)

Er wordt nog gezocht naar een bestuurslid vanuit de jeugdsectie! 

Mocht je geïnteresseerd zijn in deze rol, ideeën of vragen hebben voor het bestuur, schroom niet ons te benaderen (via lvdmeulenatletiek@hellasutrecht.nl). 

Met een energieke groet namens afdelingsbestuur atletiek, 

Harald, Håkon, Ed en Lars

Atletiek nieuws Overzicht