Afwikkeling fraude

Boekhouding

Vorig jaar juli heeft het bestuur op de Algemene Vergadering de leden moeten informeren over een fraudezaak waarmee Hellas was geconfronteerd. Door goed speurwerk van de penningmeester waren we er achter gekomen dat de toenmalige (externe) administrateur in 2017/2018 een bedrag van € 37.000 naar zijn eigen rekening had weggesluisd.

Een heel vervelende situatie.

Op de vergadering hebben we gemeld dat we een advocaat in de arm hebben genomen en zowel de administrateur als zijn werkgever aansprakelijk hebben gesteld. De fraudeur heeft vrijwel direct schuld bekend en met hem hebben we een terugbetalingsregeling afgesproken. De afwikkeling met het administratiekantoor had wat meer voeten in de aarde. Het dreigde uit te lopen op een rechtszaak. Omdat we dit van beide kanten eigenlijk niet wilden, zijn we tot een “minnelijk regeling” gekomen en heeft het administratiekantoor de helft van het fraudebedrag aan Hellas betaald, overigens zonder erkenning van aansprakelijkheid.

We zijn blij dat de fraudezaak hiermee is afgewikkeld. Natuurlijk loopt de terugbetalingsregeling met de administrateur nog, dus daarmee zou de andere helft van het bedrag ook nog bij Hellas terug moeten komen. Maar dat is een proces van lange adem.

Het bestuur is zich er overigens goed bewust van dat we alles moeten doen wat nodig is om te voorkomen dat we nog een keer geconfronteerd worden met fraude. Voor dit moment houden we de financiële administratie in eigen hand en werken we aan nieuwe afspraken rondom de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC).

Marion van den Wittenboer

 

Nieuwsbrief Overzicht