Agavegroep gestopt!

Agavegroep (Pagodedreef) gestopt!

Door de jaren heen heeft de Agavegroep in Overvecht o.a. in de gymzaal aan de Agavedreef en de laatste jaren aan de Pagodedreef getraind. De groep, bestaande uit enthousiaste dames, is opgericht rond 1980! Elke woensdagavond kwamen ze bij elkaar om onder leiding van trainer Brenda de Nas hun conditie te verbeteren. 

Aangezien er vanaf de eerste lockdown niet meer door deze groep werd getraind, heeft er in het najaar overleg plaats gevonden tussen de leden van de groep, de trainer en het verenigingsbureau van Hellas. Onderwerp was het trainen van deze groep, de corona maatregelen en het stoppen van de trainer. Er was in eerste instantie een voornemen om in het voorjaar van 2021 weer op te starten. Het voortduren van corona en de daarbij behorende maatregelen, plus een terugloop van het aantal leden (mede door corona) hebben tot het besluit geleid. Met instemming van alle deelnemers aan het overleg is besloten om de groep op te heffen.

Een deel van de leden heeft Hellas gelukkig niet verlaten, maar zijn nog actief in andere groepen van de afdeling Recreatief Lopen, zoals bij de Nordic Walking groep op zaterdag en de groep in het Julianapark op dinsdagmorgen. 

Namens het bestuur van Recreatief Lopen willen we op deze plaats met name trainer Brenda de Nas heel hartelijk danken voor haar inzet bij de trainingen van de Agavegroep.
Ook willen we Waldy Kassing bedanken voor haar inspanningen als contactpersoon van de groep.

Namens het bestuur Recreatief Lopen, Wil van Dijk, Secretaris

Nieuwsbrief Overzicht