Veiligheidsbeleid Hellas Utrecht

Als je wel eens op onze website (www.hellasutrecht.nl) hebt rondgekeken, ben je ze vast wel eens tegengekomen: de beleidsstukken van Hellas. Eén van die beleidsstukken is het Veiligheidsbeleid. In het Veiligheidsbeleid is vastgelegd wat we willen regelen op dit gebied: "bezorgd vooraf en zorgzaam achteraf".

Het Veiligheidsbeleid bestaat uit een aantal documenten. Hierin wordt de doelstelling, sportieve veiligheid en gezondheid, sporttechnische veiligheid, sociale veiligheid en de borging van het Veiligheidsbeleid beschreven.

Voor de uitvoering van het Veiligheidsbeleid zijn er bij Hellas 2 Vertrouwens Contact Personen (VCP) aangesteld en zijn er ook zogenaamde “Ogen & Oren” binnen de vereniging. In samenwerking met de vertrouwenscontactpersonen zijn we aan het kijken hoe we de “Ogen & Oren”  m.n. bij de jeugd beter kunnen organiseren. Vanwege de vele trainingsgroepen en locaties is dit een uitdaging, nog los van de corona maatregelen.

Wat doen de  “Ogen & Oren”?
De “Ogen & Oren” houden als het ware toezicht op hoe het qua omgang met elkaar in de groep is gesteld: worden er geen mensen buitengesloten/gepest, of op andere wijze onheus bejegend? Dat kan tussen atleten onderling zijn, maar ook tussen atleet en trainer/vrijwilliger. Als “Oog & Oor” wordt van je verwacht dat je hier naar kijkt en indien er sprake is van "grensoverschrijdend" gedrag, dit bespreekt met betrokkenen, of het bespreekt met de train(st)er of met een van de vertrouwenscontactpersonen. Niets doen is geen optie.

Wil je hierover meedenken, meld je dan via vertrouwenscontactpersoon@hellasutrecht.nl

 

 

Nieuwsbrief Overzicht