Challenge Utrechts Sportakkoord - subsidie toegekend!

Op 5 juli 2019 is het Utrechts Sportakkoord ondertekend door sportclubs, organisaties en andere partijen. Hellas Utrecht heeft het Sportakkoord ook getekend. De ondertekenaars van het Utrechts Sportakkoord zetten zich er gezamenlijk voor in dat iedereen in Utrecht kan sporten en bewegen. Het Utrechts Sportakkoord richt zich op vier thema’s vanuit het nationale Sportakkoord: vitale sportaanbieders, een positieve sportcultuur, inclusief sporten en bewegen en topsport en talentontwikkeling.

Door middel van challenges worden verenigingen uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan om zo de sport in Utrecht sterker te maken. Een vereniging kan subsidie aanvragen om zo'n project op te zetten en uit te voeren. Hellas Utrecht heeft subsidie aangevraagd in het thema "Vitale Sportaanbieders" en meer specifiek op het thema "Vergroten van het aantal vrijwilligers in de sport".

Dankzij de inzet van veel vrijwilligers kan er nu wekelijks gesport worden bij Hellas. Dat wordt mogelijk gemaakt door trainers, bestuursleden, commissieleden enz. Maar het is steeds de uitdaging om voldoende vrijwilligers te werven en te behouden. Hellas heeft dat zelf ook als een speerpunt benoemd in haar beleidsplan 2021 - 2024. Met meer vrijwilligers (lees bv. meer trainers) kunnen we nog meer kinderen of volwassenen de mogelijkheid bieden om te gaan sporten en zouden we de wachtlijst voor jeugd een stuk kleiner kunnen maken.

Het goede nieuws is dat de subsidie is toegekend! 

Met de subsidie laten we een leuk filmpje maken over waarom onze huidige bestuursleden/trainers/commissieleden vrijwilliger zijn en hoe ze aankijken tegen de "taak" die ze nu uitvoeren. Heb je leuke ideeën voor het filmpje, stuur dan een email naar verenigingsbureau@hellasutrecht.nl. We willen hier zo snel mogelijk mee aan de slag gaan.

 

Nieuwsbrief Overzicht