Coronavirus - Nieuwsflits 15 dec 2020

Kaart lockdown

“Nederland gaat op slot” helaas, en dat betekent dat de sportmogelijkheden drastisch worden ingeperkt.
Per 15 december zijn alle binnensportlocaties dicht. Buiten sporten voor 18+ mag nog maar met 2 personen, op individuele basis, geen groepslessen.

Het Algemeen Bestuur van Hellas heeft overlegd en gekeken naar de consequenties die dat heeft voor onze trainingen en waar we wel en geen mogelijkheden zien.

De afdeling Triathlon heeft besloten alle fysieke trainingen stop te zetten. Gelukkig blijven de online trainingen wel doorgaan.

Bij de afdeling Recreatief Lopen kunnen de buitengroepen doorgaan, mits de training in groepjes van 2 kan plaatsvinden. De trainers van de groepen zullen beoordelen in hoeverre dat voor hun groep haalbaar is. Hierover zal door de afdeling zelf aan hun leden worden gecommuniceerd.

Voor de jeugd van de afdeling Atletiek gaan de trainingen door - weliswaar alleen maar buiten. In de Kerstvakantie vervalt een deel van de trainingen, zoals al eerder was gepland. Zie hiervoor de berichtgeving in de Nieuwsbrief die later deze week verschijnt.

We zijn nog aan het puzzelen hoe "trainingen" voor 18+ baan- en wegatleten op de atletiekbaan kunnen worden georganiseerd, binnen de grenzen van wat is toegestaan (géén groepslessen). Daarvoor hebben we bijvoorbeeld nog duidelijkheid nodig van de gemeente. De 18+ trainingen van dinsdag 15 december gaan in ieder geval niet door. We hopen zo snel mogelijk daarna te kunnen melden op welke manier er getraind kan worden. Ook dit wordt via de afdeling gecommuniceerd.

Natuurlijk balen we allemaal flink van deze situatie. Maar het is niet anders. De maatregelen zijn erop gericht het aantal contactmomenten zo veel mogelijk te beperken. Dat staat, ook voor ons, voorop. We zoeken niet de grenzen op, maar kijken wel naar de mogelijkheden.

Laten we hopen dat de maatregelen het gewenste effect hebben en dat er vanaf 19 januari weer meer mogelijk wordt. In de tussentijd: blijf gezond, sport op een verantwoorde manier en zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen.

Namens het Algemeen Bestuur,

Marion van den Wittenboer,
Voorzitter.  

Nieuws Overzicht