Atletiek afdelingsbestuur 2.0

Enkele weken geleden heb ik (Harald Bust - voorzitter afdeling Atletiek) aan de leden van de afdeling atletiek een dringende oproep gedaan namens het afdelingsbestuur: kom alsjeblieft de afdeling helpen! In die oproep heb ik kenbaar gemaakt zelf te stoppen als voorzitter van het afdelingsbestuur. Dat zou betekenen dat onze afdelingspenningmeester in zijn eentje over zou blijven. Dat was natuurlijk een zeer suboptimale situatie geweest. Maar, zoals voorgaande zin impliceert, "was dit zo geweest," ware het niet dat er vanuit de afdeling positieve respons is geweest. Goed nieuws dus! 

Hoewel de respons in absolute zin niet was wat we hadden gehoopt (slechts 4 reacties uit ruim 700 geadresseerden) waren de mensen die hebben gereageerd wel zeer enthousiast, wat ertoe heeft geleid dat we per heden een nieuw, sterker bestuur hebben.

De komende maanden gaan we eerst inventariseren hoe we precies te werk willen gaan/welke richting we kiezen. Daarom hebben we, behalve de zittende Penningmeester, nog geen bestuursrollen toegekend. Ikzelf zal als ‘interim’ voorzitter het nieuwe afdelingsbestuur nog helpen in de opstartfase. Graag stel ik jullie (deels opnieuw) voor: 

Penningmeester – Håkon Mørk 
Algemeen Bestuurslid – Ed Rinia 
Algemeen Bestuurslid – Lars van der Meulen 
Interim Voorzitter – Harald Bust 

We zijn hier natuurlijk al ontzettend blij mee, maar we kunnen nog altijd meer steun gebruiken, vooral ook om de diversiteit van onze grote afdeling te vertegenwoordigen. Dus mijn oproep blijft ongewijzigd, kun/wil jij het afdelingsbestuur helpen, meld je aan bij mij (voorzitteratletiek@hellasutrecht.nl) of bij het verenigingsbureau (managerverenigingsbureau@hellasutrecht.nl). Samen kunnen er wat moois van maken! 

Harald Bust.

Nieuwsbrief Overzicht