Nog meer cijfers - in welke wijk in Utrecht wonen onze leden?

In aanvulling op het bericht van de voorzitter, hebben we eens gekeken waar onze leden wonen. 2/3 deel van alle leden woont in de gemeente Utrecht. Van het resterende 1/3 deel woont de overgrote meerderheid in de gemeente rondom Utrecht. 

We hebben vervolgens gekeken naar de verdeling over de wijken. Dat is ook mooi verspreid over de hele gemeente. Zie de kaart

Misschien is het leuk om eens, op basis van bovengenoemd kaartje, te kijken of je andere Hellas leden uit jouw straat kent? En dan zo verder gaan naar 1 of 2 straten verder...?

Een volgende nieuwsbrief zullen we eens naar de leeftijdsverdeling van de Hellas leden kijken.

 

Nieuwsbrief Overzicht