Van de voorzitter: Cijfers waar je blij van wordt!

Deze week zag ik een staatje met de ledenaantallen van Hellas. Een goede tegenhanger van de dagelijkse cijfers van het RIVM. Want waar de coronacijfers zorgelijk blijven, word ik blij van de Hellascijfers.

We schommelen dit jaar tussen de 1500 en 1600 leden. Van andere (sport)verenigingen hoor ik dat ze te maken hebben met een daling van het aantal leden dit jaar. Bij ons blijft het ledental goed op peil. De afdeling Triathlon heeft zelfs een ledenstop ingesteld met het oog op de druk op de trainingsmogelijkheden voor bestaande leden en omdat het niet meer goed lukt om nieuwe instroom goed te begeleiden. Bij de jeugd staan kinderen voortdurend ongeduldig te trappelen om kennis te maken met atletiek. Ik zie een flinke toename van het aantal wegatleten. De recreatiegroepen bestaan onveranderd uit trouwe leden, die zich met plezier inspannen tijdens hun wekelijkse sportuurtje(s). 
Het is toch geweldig dat we zoveel mensen aan Hellas kunnen binden en blij kunnen maken met ons sportaanbod: ruim 100 verschillende trainingsgroepen per week, op zo'n 20 locaties in en om Utrecht, geleid door zo'n 110 trainers.  
1500 tot 1600 leden, allemaal anders, maar allemaal hetzelfde in de zin dat we het fijn vinden om te sporten en dat we dat het liefst doen samen met anderen. Daar word ik blij van. 

Marion van den Wittenboer

Nieuwsbrief Overzicht