Extra corona maatregelen

De meesten van jullie hebben gisteravond (3 nov) vast gehoord dat het Kabinet extra maatregelen heeft aangekondigd, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown.

Het belangrijkste doel van deze maatregelen is het verminderen van sociale contacten en het terugdringen van het aantal reisbewegingen. Er wordt met klem aangeraden om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Voor wat betreft sporten zijn er aanvullende beperkingen opgelegd (voor 18+): geen groepslessen, groepjes van maximaal 2, zwembaden gesloten.

Het bestuur van Hellas Utrecht heeft daarom besloten om in ieder geval de komende 2 weken binnen alle afdelingen alle fysieke trainingen voor 18+ stop te zetten. Deze maatregel gaat in op donderdag 5 november. Op die manier kunnen wij ook ons steentje bijdragen aan het beperken van het aantal reisbewegingen en het verminderen van de sociale contacten.

Marion van den Wittenboer
Voorzitter

Nieuws Overzicht