Het persoonlijke account op www.hellasutrecht.nl

Voor het wijzigen van persoonlijke gegevens (of aanmelden voor trainingen met een maximum aantal deelnemers) dient u uw persoonlijke account geactiveerd te hebben.

In onderstaande beschrijving leest u hoe u dat doet.

Onderwerp: Persoonlijk account bij Hellas Utrecht

Vanaf nu kunt u inloggen via onze website www.hellasutrecht.nl. Daarbij is het mogelijk om uw persoonlijke gegevens, die bij ons bekend zijn, te bekijken via uw eigen of uw kind zijn/haar persoonlijke account en indien nodig aan te passen.

Hoe werkt het inloggen?
Ga naar www.hellasutrecht.nl. Bovenin ziet u de button 'Inloggen' (het "hoofdje"). Klik deze aan. U zult een zwarte balk zien verschijnen. Hierin staat onder andere de link 'Opvragen?''. Klik deze nu aan. Vul bij het veld E-mail/Gebruiker het bij onze vereniging opgegeven e-mailadres, namelijk in en klik op de button 'Verstuur nieuw wachtwoord'. Op het betreffende e-mailadres ontvangt u vervolgens een mail met daarin een wachtwoord.

Klik daarna op de link 'Wachtwoord invullen', vul in het veld 'Wachtwoord' het toegestuurde wachtwoord in (gaat het snelst via kopiëren en plakken) en klik op de button 'Inloggen'.

U komt dan in een nieuw scherm waarin u het gestuurde wachtwoord in een eigen wachtwoord moet veranderen. Vul bij 'Huidige wachtwoord' het toegestuurde wachtwoord weer in. En vul bij de twee velden daaronder uw nieuwe eigen wachtwoord in. Dit moet uit minimaal 6 tekens bestaan, waarvan minimaal 2 cijfers. Klik daarna op de button 'Bewaren'. Gedaan? Uw account is nu actief.

Let op: U bent met meerdere personen lid en gebruikt hetzelfde e-mailadres?
In dit geval is het beter om niet in eerste instantie met het e-mailadres in te loggen. Gebruik de eerste keer uw eigen relatienummer of het relatienummer van uw kind. Het proces werkt verder hetzelfde als hiervoor aangegeven, alleen gebruikt u het relatienummer in plaats van het e-mailadres. Heeft u eenmaal uw wachtwoord aangemaakt (verschillende wachtwoorden per lid!), dan kunt u vanaf dat moment ook weer met uw e-mailadres inloggen. Het wachtwoord bepaalt in dit geval welk persoonlijk account u te zien krijgt.

Eigen account bekijken of gegevens aanpassen?
Om het persoonlijke account te bekijken klikt u bovenin op de button 'Account' en daarna op de button 'Persoonlijke gegevens'.  Hier ziet u dan een overzicht van gegevens, die bij ons geregistreerd staan aangaande het lidmaatschap. Ook ziet u hier eventueel alle agenda-items die u of uw kind persoonlijk aangaan. Klopt er iets niet bij de persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats)? Klik dan op de button 'Wijzig gegevens'. Hier kunt u dan zelf dit soort zaken aanpassen.
Als u verder naar beneden gaat, ziet u ook de linkjes om in te schrijven voor de atletiektrainingen vanaf 11 mei 2020

Als er vragen zijn, stuur dan een email naar: managerverenigingsbureau@hellasutrecht.nl.

Aanmelden Trainingen Overzicht