Coronavirus - update 16 maart

corona

Op 15 maart zijn aanvullende landelijke maatregelen aangekondigd door de overheid ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus in Nederland. Deze maatregelen zijn in ieder geval van kracht tot en met 6 april.

Wij volgen nauwgezet de berichtgeving over het virus door het RIVM, NOC NSF, Atletiekunie, NTB,  KNWU, Rijksoverheid en de GGD regio Utrecht
Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn erop gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. Dit is een belangrijke doelstelling die wij van harte ondersteunen. Wij blijven de informatie die voor Hellas Utrecht van toepassing is via deze website met u delen.  

De maatregelen en het advies, afgegeven door de Rijksoverheid, RIVM en NOC*NSF, ondersteunen wij. En vragen iedereen hier ook naar te handelen met als doel verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan dan wel te vertragen door: 

Sociale contacten sterk te verminderen en alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten.

  1. Alle trainingen en evenementen vanuit Hellas Utrecht zijn komen te vervallen.
  2. Het krachthonk op Overvecht is gesloten. 
  3. Hellas Utrecht heeft alle accomodaties geannuleerd en er kan dus geen gebruik van gemaakt worden.(dit geldt ook voor de atletiekbanen en zwembaden)
  4. Het paviljoen van de SVDU op Maarschalkerweerd zal in deze periode gesloten zijn.

Als grote sportvereniging heeft Hellas de morele plicht om zoveel mogelijk bij te dragen aan het voorkomen van verdere verspreiding, ook als je zelf niet in een risicogroep zit. Wij begrijpen dat sommigen overwegen om in de openbare ruimte (bos, weg) hun trainingen voort te zetten. Als Bestuur van Hellas raden we dit alleen aan voor individuele trainingen. Let hierbij op dat je 1,5 meter afstand houdt van andere bezoekers van de openbare ruimte. Ga niet gezamenlijk ernaar toe en ga niet gezamenlijk trainen! (verminder sociale contacten). Mail of WhatsApp je trainer hij of zij kan je voorzien van een aangepast schema wat je zelf kan uitvoeren.

We zien in diverse groepsapps verzoeken rondgaan om samen te trainen. Natuurlijk begrijpen we dit, maar nogmaals: DOE DIT NIET!

Voor meer informatie zie de websites van RIVM, Atletiekunie en KNWU:
https://www.rivm.nl/corona
https://www.atletiekunie.nl/nieuws/update-coronavirus-en-activiteiten-atletiekunie
https://www.knwu.nl/magazine/kan-ik-gezien-het-coronavirus-nog-buiten-fietsen

Bestuur Hellas Utrecht

Nieuws Overzicht