Lidmaatschap

Onder de knoppen hierboven vind u informatie over lid worden/lid zijn, proeflessen, de leeftijdscategorieën binnen de atletiek, de contributie tarieven. Mist u informatie of heeft u vragen, neem dan contact op via de Secretaris

Hellas heeft haar ledenadministratie uitbesteed aan Compear, te bereiken via ledenadministratie@hellasutrecht.nl. De mailbox wordt niet dagelijks uitgelezen. Als er tussentijds (spoed) vragen of klachten zijn kunt u deze doorgeven aan de Secretaris.