Beleidstukken HellasHellas Utrecht heeft diverse beleidsstukken die voor leden van de vereniging van belang zijn. Hieronder staan de verschillende documenten, inclusief een korte omschrijving. Wil je een document inzien, neem dan even contact op met de secretaris.

Statuten en Huishoudelijk reglement: De Statuten zijn een soort handboek waarin beschreven is welke procedures er binnen Hellas Utrecht gelden, en wie verantwoordelijk is voor welke zaken. En welke doelstellingen Hellas Utrecht heeft met de vereniging. Naast de Statuten heeft Hellas Utrecht ook een Huishoudelijk Reglement gemaakt. Daarin staan praktische, dagelijkse zaken beschreven.

Privacybeleid: In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Hellas vastgelegd welke gegevens we verzamelen, waarom en hoelang. Hiermee maken we duidelijk hoe we de persoonsgegevens van onze leden beschermen.

Bestuursreglement: in het kader van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft het Algemeen Bestuur van Hellas een Bestuursreglement opgesteld. Hierin staan de afspraken vermeld die voor het Bestuur gelden.

Trainersbeleid: Samen werken aan een duurzame, enthousiaste en deskundige trainersgroep. Het Trainersbeleid zet de grote lijn uit waar alle groepen en hun trainers langs moeten handelen waar dit redelijkerwijs mogelijk is.

Procedure nieuwe trainer/Bestuurslid/Commissielid: deze procedure beschrijft de stappen die we zetten als er een nieuwe trainer/bestuurs- of commissielid komt. (B.v. het aanvragen van een VOG). 

Topsportbeleid:  Hellas heeft in  2012 een Topsportbeleid opgesteld. Dit gebeurde bij de oprichting van het “Leo Witvliet Topsportfonds Hellas". Het Topsportbeleid geldt Hellas-breed, dus over jeugd-/baan-/wegatletiek én triathlon.

Beleidstukken Overzicht