Opzeggen Hellas lidmaatschap

Opzegging

 Met ingang van 23 maart 2020 kan het opzeggen van het lidmaatschap alleen nog maar via de persoonlijke pagina op Hellas Utrecht
Via het "hoofdje" bovenin dien je in te loggen op je persoonlijke pagina en via ‘Persoonlijke gegevens’ > ‘Beëindigen lidmaatschap’ kun je de opzegging doorgeven.
Van de opzegging ontvang je altijd een bevestiging per email. 

Weet je niet meer hoe je kunt inloggen op je persoonlijke pagina, klik dan hier voor de instructie.
Krijg je helemaal bovenin het scherm de melding "Geen gebruiker gevonden" , dan staat er in het algemeen een ander email adres in het systeem dan waarmee je probeert in te loggen. Vraag dan eerst het juiste emailadres op om in te loggen via ledenadministratie@hellasutrecht.nl 

Opzegtermijn (uit de Statuten van Hellas Utrecht):
Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient uiterlijk vier weken voor het einde van het lopende kwartaal plaats te vinden.
Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing. Indien binnen vier weken voor het einde van het kwartaal wordt opgezegd, dan wordt het lidmaatschap geacht te zijn opgezegd tegen het einde van het kwartaal volgend op dat waarin werd opgezegd. Aan het einde van het kalenderjaar dient de opzegging vóór 1 december binnen te zijn bij de ledenadministratie. Anders wordt de bondscontributie voor het komende jaar ook nog in rekening gebracht bij het lid.

Het lidmaatschap kan ook beëindigd worden doordat Hellas Utrecht het lidmaatschap van een lid opzegt.  Dit kan het geval zijn wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, vier weken voor het einde van het boekjaar niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens Hellas Utrecht heeft voldaan.