Trainersbeleid

Hellas Utrecht Trainersbeleid: samen werken aan een duurzame, enthousiaste en deskundige trainersgroep

Waarom Hellas Utrecht Trainersbeleid?

Hellas Utrecht (hierna: Hellas) is een grote multisportvereniging met meer dan 1500 leden. De sportieve activiteiten van al die leden worden in goede banen geleid door een indrukwekkend trainerscorps. Zo’n 100 topsportcoaches, breedtesportcoaches, jeugdtrainers, trimgroepbegeleiders, zwem- en fietscoaches zien er op toe dat alle leden van Hellas krijgen waar ze voor komen: enthousiaste en veilige sport en recreatie onder deskundige begeleiding.

 

Al die coaches, trainers en begeleiders (hierna kort samengevat als ‘de trainer’) zijn ook het voornaamste uithangbord van de vereniging. Als lid van Hellas zie je meestal eerst je trainer en je trainingsgroep en ben je er minder van bewust dat achter die trainers een heel verenigingskader zit. We vinden het daarom belangrijk dat de trainers een beeld neerzetten van de vereniging dat redelijk consistent is, en in lijn met de beleidsuitgangspunten van Hellas.

De praktijk is dat trainers behoorlijk onafhankelijk van elkaar  werken. Dat is ook niet zo gek, want Hellas kent veel verschillende disciplines (Atletiek, Triathlon, Recreatie; ieder met al hun onderliggende onderdelen en specialisaties), tijden en locaties waarop sport wordt beoefend. Sommige recreanten komen nooit op de atletiekbaan en de meeste atleten komen nooit in het zwembad waar de triatleten trainen. Het is dus verklaarbaar dat er allerlei verschillende vormen van de beoefening van het ‘trainersvak’ binnen Hellas zijn ontstaan.

Toch wil Hellas een paar uitgangspunten voor de rol van de trainer vastleggen die niet zo afwijkend zijn van discipline tot discipline, en van groep tot groep. Deze uitgangspunten hebben we vastgelegd in een Trainersbeleid. Het Trainersbeleid zet de grote lijn uit waar alle groepen en hun trainers langs moeten handelen waar dit redelijkerwijs mogelijk is. Uitzonderingsgevallen zullen er altijd zijn; op dergelijke uitzonderingsgevallen zien de afdelingsbesturen van Atletiek, Triathlon en Recreatie/Recreatief Lopen toe. In goed overleg met hun trainerscoördinatoren (voor zover daar in de betreffende afdeling sprake van is) zal over dergelijke uitzondering moeten worden beslist.

 Lees verder in het document Trainersbeleid.

 

Downloads: