Topsportbeleid Hellas

Ten geleide:

 • Topsport zit in het DNA van Hellas Utrecht
 • Het merk "Hellas" wordt - mede daardoor - ook door buitenstaanders geassocieerd met topsport
 • Hellas blijft - zelfs zonder specifiek beleid - toppers afleveren
 • Maar er is naar verwachting meer mogelijk als we gerichter omgaan met talentontwikkeling en topsportbegeleiding/ondersteuning

Daarom heeft Hellas in al in 2012 een Topsportbeleid opgetekend, waarbij sprake is van de oprichting van een “Leo Witvliet Topsportfonds Hellas”

 Nota bene: het Topsportbeleid heeft Hellas-brede werking; dus over jeugd/baan/weg-atletiek én Triathlon; in de afdeling Triathlon  wordt ook gewerkt aan eigen Topsportbeleid omdat de triathlonsport op sommige punten een eigen dynamiek kent (bijvoorbeeld: de Eredivisieploegen). We gaan er op dit moment vanuit dat e.e.a. aan kan sluiten op de algemene lijn in deze notitie.  

Hellas kiest er voor in te zetten op:

 1. Gerichte aandacht voor Talentontwikkeling-uit-eigen-kweek:
  1. Beter gecoördineerde train-de-trainer aanpak
  2. Alerte scouting door jeugdtrainers
  3. Betere ‘levenscyclus-begeleiding’ van jeugd naar senioren (top)trainingsgroepen
  4. Aanvullende vak ontwikkeling / ondersteuning van toptrainers
 2. Gerichte ontwikkeling (speerpunt gebonden) topsportvoorzieningen en -faciliteiten:
  1. We zetten in op structurele investering in “Speerpunten”: we focussen onze inzet en middelen in een beperkt aantal disciplines, waarin we duurzame willen investeren. We kiezen daarmee niet voor het uitsluitend ondersteunen van individuele atleten; die zijn vanuit verenigingsperspectief uiteindelijk toch passanten. De “Speerpunten” die Hellas kiest zijn relatief stabiel; dat betekent dat we jaarlijks herzien of er speerpunten bij of af moeten. Maar we verwachten hier geen grote veranderingen op korte termijn.
  2. Basisvoorzieningen leveren voor topsport bij de speerpunten. Denk aan:
   1. Specifieke topsportmaterialen
   2. Ondersteuningsmiddelen (HD-camera’s voor video-analyse, portable electronische tijd, etc.)
   3. (Para)medische voorzieningen, faciliteiten op gebied van voeding, mental coaching
   4. Ondersteuning trainingsstage(s), bezoek internationale wedstrijden etc.
 3. Gerichte individuele (atleet gebonden) ondersteuning van geselecteerde topsporters binnen Hellas
 4. Naar buiten relaties leggen die bevorderend zijn voor een Topsportcultuur
  1. Omarmen regiofunctie: Hellas heeft al en zal steeds meer een regiofunctie voor topdisciplines krijgen. Dat vraagt herontwerp hoe om te gaan met lidmaatschap/voorzieningen voor niet-leden (precedenten al bij URT en JTWhazzaa)
  2. Goede contacten onderhouden met Atletiekunie en NOC*NSF, Triathlonbond e.d
  3. Goede contacten onderhouden met Gemeente Utrecht, Sport Utrecht e.d.

Beheer en uitvoering van het Topsportbeleid

 1. We stellen een “Topsportcommissie” in die jaarlijks uitvoering  geeft aan het Topsportbeleid, binnen de kaders van deze notitie, en onder toezicht van het Algemeen Bestuur. De “Topsportcommissie” bestaat uit een aantal door het Algemeen Bestuur gevraagde leden van Hellas, bij voorkeur toptrainers.
 2. Topsportcommissie krijgt de volgende taken:
  1. Formuleren van voorstellen voor wat de Speerpunten dienen te zijn;
  2. Formuleren van voorstellen voor atleten die in aanmerking komen voor de Atleet gebonden Topsporttoelage;
  3. Beoordelen investeringsvoorstellen binnen de gekozen Speerpunten; onder toezicht van Dagelijks bestuur;
  4. Aanmelding van atleten voor “Utrechtse Atleet van het Jaar” en dergelijken;
  5. Ontvangen en behandelen van vragen en klachten over de inhoud van dit topsportbeleid;
  6. Advisering aan Algemeen Bestuur ten aanzien van de inhoud van dit topsportbeleid

Administratie en beheer van de Topsportmiddelen vindt plaats vanuit de reguliere boekhouding door administrateur en Penningmeester Hellas Utrecht. Er wordt geen separate boekhouding voor Topsport opgezet.

 

Downloads: