Veiligheidsbeleid

Samen streven naar een veilig sportklimaat!

Als Hellas Triathlon maken wij onderdeel uit van Hellas Utrecht. Hellas Utrecht (hierna: Hellas) is een grote multisport-vereniging (Atletiek, Triathlon, Recreatiesport) met meer dan 1600 leden die tijdens hun sportbeoefening zekere veiligheidsrisico’s lopen. Veiligheidsrisico’s zijn er in allerlei soorten en maten: sportieve veiligheid en gezondheid (van gescheurde enkelbanden tot een hartstilstand), sporttechnische veiligheid op Hellas- accommodaties (‘er zitten gaten in de baan’) en mogelijk daarbuiten (in het bos, op de weg, in het zwembad) en sociale veiligheid (het trainingsklimaat en omgang onderling tussen bestuur- en kaderleden, trainers en leden, waaronder omgang met (seksuele) intimidatie).

Niet alle risico’s zijn uit te bannen en een ongeluk zit in een klein hoekje; het is ondoenlijk om verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van al die leden, op vele verschillende tijdstippen in de week, op vele verschillende locaties.

Maar dat ontheft de vereniging niet van de plicht in alle redelijkheid te proberen de risico’s te (leren) kennen, te beperken en de voorwaarden te scheppen dat ongelukken zo veel mogelijk worden voorkomen. Verder wil Hellas borgen dat adequaat wordt gehandeld mocht er zich toch een veiligheids-incident voordoen. En tot slot moeten we er op toezien dat Hellas-atleten, -trainers en -bestuurders adequaat verzekerd zijn voor het geval er toch iets mis gaat.

In dit Veiligheidsbeleid hebben we vastgelegd wat we willen regelen op dit gebied: bezorgd vooraf, en zorgzaam achteraf.

Het Veiligheidsbeleid van Hellas is hieronder te vinden. Hierin wordt de doelstelling, sportieve veiligheid en gezondheid, sporttechnische veiligheid, sociale-veiligheid en de boring van het Veiligheidsbeleid beschreven.

Hieraan toegevoegd zijn de documenten van de rol van de Vertrouwenscontactpersonen, gedragsregels voor trainers, baanregels en het protocol van ongewenst gedrag beschikbaar gesteld.

Voor Hellas Triathlon geldt bovendien dat we het ‘ogen & oren- principe’ hanteren. Dat wil zeggen dat 2 leden van onze vereniging het eerste aanspreekpunt zijn voor het aankaarten en beoordelen van eventuele misstanden. Er is een e-mail adres beschikbaar waar je met je vragen, opmerkingen en klachten terecht kunt en deze wordt gelezen door Danielle Vermeulen en/of Björn Broekman. Zij zullen het eerste aanspreekpunt binnen onze vereniging zijn en beoordelen of de VCP (vertrouwenscontactpersoon) van Hellas Utrecht ingeschakeld moet worden.

Het e-mail adres is: OgenenOren@hellastriathlon.nl