Leeftijdscategorieën

Deze indeling is (bij Hellas) met ingang van 5 oktober 2020 van kracht en geldt voor de rest van 2020 en 2021. Wij wijzen erop dat voor masters geldt dat indeling plaatsvindt naar geboortedag.

Categorie

Geboren in

Mini/D-pupillen

2014

pupillen C

2013

pupillen B

2012

pupillen A

2011/2010

junioren D

2009/2008

junioren C

2007/2006

junioren B

2005/2004

junioren A

2003/2002

senioren

2001 en eerder

masters

1986 en eerder