Gezocht: lid Clubkledingcommissie

De clubkleding commissie bestaat uit 2-3 vrijwilligers en zorgt voor de wedstrijd én trainingskleding van Hellas. Per januari/februari 2021 zoeken we 2 of 3 nieuwe vrijwilligers, de eerste nieuwe vrijwilliger (met veel administratieve ervaring) heeft zich al gemeld. De huidige vrijwilligers regelen een soepele overdracht én blijven na september bereikbaar voor vragen.

Het “huis” van de clubkleding van Hellas staat. In 2014 is de huidige commissie gestart, er was toen bijna niets. In 2021 is er een ruim assortiment wedstrijd- en trainingskleding voor alle leden van de afdeling atletiek (jeugd, senioren, recreatie, lange afstand, topsporters en selectieleden). De trainers zijn goed herkenbaar in hun T-shirts en rode jassen. Er is een webshop met Hellas producten bij de leverancier en leden kunnen kleding passen. Help jij mee om “de winkel” te laten draaien?

Taken nieuwe vrijwilligers clubkleding commissie Hellas:

A. Beleid:

 1. Assortiment kleding (leden en trainers)
 2. Kwaliteit kleding

B. Organisatie:

 1. Contact leveranciers en bestellen paskleding
 2. Organiseren passessies, uitleveren bestelde kleding (3 locaties)
 3. Adviseren bij passessies en bestellingen
 4. Voorraadbeheer: eigen voorraadassortiment, T-shirt, trainerskleding
 5. Financiën: in overleg met penningmeester

C: Communicatie:

 1. Mailbox met contact leveranciers en leden
 2. Teksten voor o.a. Hellas website, facebook, nieuwsbrief, mailing , webshop Balans  

D:Tijdbesteding:

 1. 4x per jaar: 2x een passessie en 2x een uitlevermoment (3 locaties)
 2. Uitvoerende taken rondom passessies en uitlevering zoals stickeren van kleding en dozen
 3. Administratie waaronder bestellingen overzicht in spreadsheet bijhouden i.v.m. uitlevering 

Wie zoeken we?

 • Organiseren vind je leuk en je bent handig/praktisch
 • Enige interesse in kleding/het runnen van een eigen “toko”
 • Intentie voor continuïteit, bv. zelf lid of ouder met kinderen bij oudste pupillen/junioren
 • Feeling met administratie / communicatie (Administratie is reeds in voorzien)
 • Eén van de leden weet bvk iets van de gang van zaken bij Hellas

Wat krijg je ervoor terug?

 • Overzichtelijk, afgebakende en vooral leuke taak
 • Tastbaar resultaat, je draagt eraan bij dat iedereen er goed bijloopt 

Interesse? Bel Barbara (06-42202038) of Sandra (06-55303385) of mail clubkleding@hellastutrecht.nl