Veiligheidsbeleid

Samen streven naar een veilig sportklimaat!

In het Veiligheidsbeleid hebben we vastgelegd wat we hebben geregeld om ervoor te zorgen dat onze leden veilig kunnen sporten. Het motto hierbij is: bezorgd vooraf, en zorgzaam achteraf. 
Naast doelstellingen ten aanzien van sportieve veiligheid en gezondheid, sporttechnische veiligheid en sociale-veiligheid hebben we vastgelegd welke gedrags- en baanregels er zijn voor onze leden en voor de trainers, Verder is de rol van de VertrouwensContactPersonen (VCP) beschreven en hebben we een protocol ongewenst gedrag.

Lees meer