Lid worden Atletiek

Hellas Utrecht bestaat uit drie verschillende afdelingen, namelijk atletiek, triathlon en recreatief lopen. Weet je nog niet welke afdeling het beste bij je past? Lees dan  eerst de informatie over de verschillende afdelingen: AtletiekRecreatie en Triathlon.

Dit is de pagina van de afdeling Atletiek.
Binnen Atletiek hebben we verschillende disciplines: baanatletiek en wegatletiek. Bij baanatletiek zijn er trainingen voor jeugd, volwassenen en ook voor atleten met een verstandelijke beperking. Bij wegatletiek zijn er ook trainingen voor verschillende niveaus en ambities.

Inschrijfformulier
Contributie
Proeflessen volwassenen
Proeflessen jeugd (t/m 19 jaar)
Ledenadministratie
Opzeggen

Inloggen persoonlijke pagina

Inschrijfformulier

Wil je lid worden bij afdeling Atletiek: Klik hier
In het formulier kies je onder het blok “Activiteiten – lidmaatschap Hellas ” de groep waarbij je wilt gaan trainen.

Contributie

Contributie vanaf 1 januari 2024

  Contributie per kwartaal Bondscontributie per jaar 2024
Afdeling Atletiek
Pupillen € 55,00 € 27,00
Junioren  € 65,00 € 35,40
Senioren/Masters € 75,00 € 47,00
Wegatletiek € 52,50 € 47,00/€ 20,00
Overig
Gezinscontributie € 180,00 afhankelijk van soort licenties

 Administratiekosten (éénmalig): 

  • Inschrijfgeld nieuwe leden:       € 15,00
  • Overschrijving nieuwe leden:   € 12,10

Bij Hellas kun je (een deel van) de Hellas contributie betalen met een U-Pas:

  • pupillen en CD-junioren: volledige kwartaal contributie kan van de U-pas worden afgeschreven, mits er voldoende saldo op de U-pas staat.
  • alle andere leden: 50% van de kwartaalcontributie kan van de U-pas worden afgeschreven, mits er voldoende saldo op de U-pas staat.

Is er onvoldoende saldo, dan zal de volledige kwartaalcontributie geïncasseerd worden van het opgegeven bankrekeningnummer.
De bondscontributie van de Atletiekunie en de Nederlandse Triathlonbond kunnen niet via de U-pas betaald worden.

Een andere mogelijkheid om sportdeelname voor kinderen tot 18 jaar mogelijk te maken is via het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Zie hier het artikel dat hierover eerder gepubliceerd is.

Proeflessen volwassenen Heb je belangstelling voor sprinten, werponderdelen of springonderdelen, stuur dan een mail naar Dennis de Groot. Heb je belangstelling voor lange afstand lopen/wegatletiek, stuur dan een mail naar Trainerscoordinator Lopen Binnen enkele dagen (behoudens vakanties) ontvang je dan een bevestiging en een uitnodiging voor een proeftraining.

Proeflessen jeugd (t/m 19 jaar)
Kinderen die het leuk vinden om veel te rennen, te springen of te gooien, kunnen in een periode van 4 weken uitproberen of atletiek dé sport voor hun is.  Aanmelden voor proeflessen kan vanaf  het jaar waarin ze 6 jaar worden. Na aanmelding én na bevestiging dat meetrainen mogelijk is, kunnen ze gedurende een periode van maximaal 4 weken 1x per week gratis mee trainen. Let op: door de grote belangstelling voor atletiek bij de jeugd is er op dit moment voor een aantal groepen een wachtlijst, met name op de locaties Overvecht en Amaliapark. Dat zal dan ook in de bevestigingsmail staan. Heeft u 4 weken na aanmelding nog geen reactie gehad, stuur dan een mail naar nieuwbijhellas@hellasutrecht.nl. Voor meer informatie, lees verder onder Informatie jeugdatletiek.
Kijk hier voor de Trainingslocaties · Hellas Utrecht  

LedenadministratieHellas heeft haar ledenadministratie uitbesteed aan Compear, te bereiken via ledenadministratie@hellasutrecht.nl. De mailbox wordt niet dagelijks uitgelezen. Als er tussentijds (spoed) vragen of klachten zijn kunt u deze doorgeven aan de secretaris.

OpzeggenOpzeggen van het lidmaatschap kan alleen via de persoonlijke pagina op Hellas Utrecht
Via het "hoofdje" bovenin kun je met je emailadres inloggen op je persoonlijke pagina en via ‘Persoonlijke gegevens’ > ‘Beëindigen lidmaatschap’ kun je de opzegging doorgeven. Van de opzegging ontvang je altijd een bevestiging per email. 

Inloggen persoonlijke pagina

Weet je niet meer hoe je kunt inloggen op je persoonlijke pagina, klik dan hier voor de instructie.
Krijg je helemaal bovenin het scherm de melding 'Geen gebruiker gevonden', dan staat er in het algemeen een ander email adres in het systeem dan waarmee je probeert in te loggen. Vraag dan eerst het juiste emailadres op om in te loggen via ledenadministratie@hellasutrecht.nl. Het kan ook zijn dat de het lidmaatschap nog niet is ingegaan. Pas op de startdatum van het lidmaatschap heb je toegang tot je persoonlijke pagina.

Opzegtermijn (uit de Statuten van Hellas Utrecht):
Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient uiterlijk vier weken voor het einde van het lopende kwartaal plaats te vinden.
 Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing. Indien binnen vier weken voor het einde van het kwartaal wordt opgezegd, dan wordt het lidmaatschap geacht te zijn opgezegd tegen het einde van het kwartaal volgend op dat waarin werd opgezegd. Aan het einde van het kalenderjaar dient de opzegging vóór 1 december binnen te zijn bij de ledenadministratie. Anders wordt de bondscontributie voor het komende jaar ook nog in rekening gebracht bij het lid.

Het lidmaatschap kan ook beëindigd worden doordat Hellas Utrecht het lidmaatschap van een lid opzegt. Dit kan het geval zijn wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, vier weken voor het einde van het boekjaar niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens Hellas Utrecht heeft voldaan.

ContactMist u informatie of heeft u vragen, neem dan contact op via de secretaris van Hellas Utrecht of het verenigingsbureau