Theo Abels Lid van Verdienste

Tijdens de Algemene Vergadering van 29 maart is Theo Abels benoemd tot Lid van Verdienste. Omdat de vergadering digitaal was, is Theo na afloop van de Nordic Walking training op zaterdag 3 april in het zonnetje gezet en is de bijbehorende oorkonde samen met een bos bloemen aan hem overhandigd door Wil van Dijk, secretaris van de afdeling Recreatief Lopen. Zij memoreerde nog een keer waarom Theo dit verdiend heeft:

"Theo heeft 2 Nordic Walking groepen (woensdagochtend en zaterdagochtend) geformeerd en geeft deze groepen sinds 2005 met veel enthousiasme training. Om meer mensen enthousiast te maken voor Nordic Walking geeft hij 2x per jaar (in voor- en najaar) een cursus voor nieuwkomers die, als het hun bevalt, aan kunnen sluiten bij de bestaande groepen.

Eerder heeft hij de training van de Julianagroep, (damesgroep) op zich genomen. Een zeer gemêleerde groep. De jongste is 44, de oudste is 90! Naast hard lopen en sportief wandelen worden er oefeningen gedaan.

Theo is trouw aan de groepen en aan Hellas. Laat nooit verstek gaan en stimuleert iedereen om nog beter te presteren."

Recreatienieuws Overzicht